Jak wykorzystać corporate wellness?

Corporate wellness

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu inwestują w to, aby pracownicy dobrze czuli się w miejscu pracy. Obejmuje to między innymi takie działania jak corporate wellness. Idea początkowo narodziła się w USA w latach 80. Jej założeniem było zmniejszenie kosztów, które związane są z sytuacją, w której pracownik jest na tyle niedysponowany, że nie może pracować. Wdrażane rozwiązania mają zatem na celu dbałość o zdrowie pracowników. Obejmuje to również samopoczucie. Jeśli pracownicy dobrze czują się w miejscu wykonywania pracy, wówczas realizują zadania bardziej wydajnie. Wpływa to na efekty, sprawność realizowania procesów.

Co może obejmować corporate wellness?

Obecnie corporate wellness to szereg różnorodnych działań, które nie dotyczą już tylko aktywności w miejscu pracy. Programy budowane są w sposób kompleksowy, co ma na celu odpowiedzenie na różne potrzeby pracowników. Do często wykorzystywanych pomysłów można zaliczyć korzystanie z usług firm dostarczających zdrową żywność, wykupywanie dla chętnych karnetów do klubów fitness czy na siłownię. Aktywność poza firmą to między innymi wyjazdy integracyjne czy organizowanie kursów choćby zarządzania emocjami.

Jak wykorzystać corporate wellness?

Zanim podejmie się decyzję o wprowadzeniu programów dla pracowników, trzeba przede wszystkim określić możliwości firmy. Pozwoli to ustalić stały budżet, który będzie można przeznaczyć na konkretne działania. Nie bez znaczenia jest także sprawdzenie, czego oczekują pracownicy. Nie ma sensu wdrażać pomysłów, z których praktycznie nikt nie będzie korzystał. Zapoznanie się z tym, co proponują pracownicy, pozwoli na podejmowanie dużo lepszych decyzji. Warto dbać o to, aby wszyscy pracownicy byli traktowani w miarę równo. Wprowadzając program, który obejmie aktywności skierowane wyłącznie do ograniczonej liczby pracowników, może skutkować niezadowoleniem. Dodatkowo należy pomyśleć o ewaluacji tego, jakie efekty przynoszą wprowadzone rozwiązania, co pozwala wprowadzać niezbędne modyfikacje.